موسسات دولینگو

آزمون دولینگو مورد پذیرش بیش از ۳۰۰۰ مؤسسه


دانشگاه/کالج کشور مقطع نمره توضیحات
Adler Canada ارشد 100,115 دائمی
Brandon Canada کارشناسی، ارشد، دکترا 115 موقت
Western Canada ارشد، دکترا ارشد:115، دکترا 120، حقوق 130 ارشد دائمی، دکترا موقت
Regina Canada کارشناسی، ارشد، دکترا کارشناسی: 110، ارشد: 110-120 کارشناسی: تا 30 آوریل2021 ارشد: دائم
Calgary Canada کارشناسی، ارشد، دکترا کارشناسی: نمره 125 (هیچ کدام از ساب اسکورها نباید کمتر از 105 باشد) کارشناسی ارشد: 130 تا فال 2022
Alberta Canada کارشناسی، ارشد، دکترا کارشناسی: نمره 115 (هیچ کدام از ساب اسکورها نباید کمتر از 95 باشد) ارشد: 125 در مقطع کارشناسی به صورت دائمی این دانشگاه تا فال 2022 آزمون دولینگو را در مقطع ارشد و دکترا قبول دارد. دپارتمان Biological Sciences دائمی
Polytechnique Montreal Canada ارشد، دکترا 115 دائمی
Lakehead Canada کارشناسی، ارشد، دکترا نمره قابل قبول: 110 Some programs, such as the Bachelor of Science in Nursing and the Two-Year Bachelor of Education, require a minimum score of at least 120. فال 2022
Northern British Columbia Canada کارشناسی، ارشد، دکترا 105 دائمی
Humber Canada دیپلما، Degree و ارشد Certificate, Diploma and Advanced Diploma: Between 105 -110 Degrees: Between 115-120 Bachelor or Nursing Degree: Between 135-140 Graduate Certificate: Between 125-130 دائمی
George Brown Canada دیپلما، Degree و ارشد DIPLOMA / CERTIFICATE: 105 POSTGRADUATE: 125 GBC DEGREE PROGRAMS: 115 دائمی
Durham Canada دیپلما، Degree و ارشد 110 and higher for certificates, diplomas and advanced diplomas 120 and higher for degrees دائمی
Ottawa Canada کارشناسی 120 دائمی
Fairleigh Dickinson Canada کارشناسی و ارشد 100 موقت
Seneca Canada دیپلما ، Degree و Post graduate Certificate Programs: 105 to 110 Diploma and Advanced Diploma Programs: 105 to 110 Degree Programs: 115 to 120 Graduate Certificate Programs: 125 to 131 دائمی
SAIT Canada دیپلما و Degree 105 دائمی
Centennial Canada دیپلما و Degree Ontario College Certificate, Ontario College Diploma (2-Year & 3-Year Advanced Diploma) : 105 - 114 Fast-track Programs and select Ontario College Diploma (2-Year & 3-Year Advanced Diploma) : 115 - 124 Degree Programs and Ontario College Graduate Certificate : 125+ دائمی
Brock Canada کارشناسی، ارشد، دکترا ارشناسی: 110 کارشناسی ارشد: 115 تا پاییز 2022
British Columbia Canada کارشناسی، ارشد 125 موقت
Concordia Canada کارشناسی، ارشد ارشناسی: 115-125 کارشناسی ارشد: 120 دائمی
Algoma Canada کارشناسی، ارشد نمره 110 (هیچ کدام از ساب اسکورها نباید کمتر از 90 باشد) دائمی
Capilano Canada دیپلما و Degree و کارشناسی 110 تا سپتامبر 2021
Saskatchewan Canada کارشناسی، ارشد، دکترا 110 به بالا دائمی
Dalhousie Canada کارشناسی 115 (هیچ کدام از ساب اسکورها نباید کمتر از 95 باشد) دائمی
New Brunswick Canada کارشناسی، ارشد، دکترا کارشناسی: 115 کارشناسی ارشد: 120 کارشناسی:دائمی ارشد: موقت
Crandall Canada کارشناسی 105 موقت
Guelph Canada کارشناسی، ارشد، دکترا ارشناسی: 110 کارشناسی ارشد: 115 تا ترم فال2021
Queen's Canada کارشناسی 110 دائمی
Yukon Canada کارشناسی 105 موقت
McMaster Canada کارشناسی 115 دائمی
Winnipeg Canada کارشناسی 115 تا ترم فال2021
Wilfrid Laurier Canada کارشناسی 115 تا ترم فال2022
Vancouver Island Canada کارشناسی، ارشد کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 110 دائمی
SAINT KATHERINE Canada کارشناسی 90 دائمی
Thompson Rivers Canada کارشناسی، ارشد 110 موقت
St. Thomas Canada کارشناسی 105 دائمی
Ontario Tech Canada کارشناسی 110 (Education and Nursing programs require a total score of 120) دائمی
Mount Allison Canada کارشناسی 110 موقت
Redeemer Canada کارشناسی 110 موقت
Kwantlen Polytechnic Canada کارشناسی 110 دائمی
McGill Canada کارشناسی 115 - (120 for B.Ed. (TESL), B.Com.) دائمی
Laurentian Canada کارشناسی، ارشد 110 موقت
Adelphi USA کارشناسی، ارشد، دکترا 110 دائمی
Windsor Canada کارشناسی، ارشد، دکترا 120 دائمی
Northeastern USA کارشناسی، ارشد، دکترا نمره 105 (دکترای آموزش 120) دائمی
Auburn USA کارشناسی، ارشد، دکترا 110 تا ترم فال 2021
Arizona State USA کارشناسی، ارشد، دکترا Bachelor of Science in Nursing: minimum score of 100 Ira. A Fulton Schools of Engineering (higher admission requirement programs only): minimum score of 105 Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication: minimum score of 120 تا ترم فال 2022
Vermont USA کارشناسی، ارشد، دکترا نمره 110 (برای دریافت فاند نیاز به نمره 120 است) دائمی
Yorkville Canada کارشناسی، ارشد کارشناسی: 105 کارشناسی ارشد: 115 دائمی
St. Stephen Canada کارشناسی، ارشد 105 دائمی
Canada West Canada کارشناسی، ارشد 110 تا پایان 2021
Saint Mary's Canada کارشناسی، ارشد کارشناسی: 105 University Bridging Program (3 Credit): 90 University Bridging Program (6 Credit): 100 کارشناسی ارشد: Graduate (MFIN and others): 115 MBA/MTEI: 125 دائمی
Alabama USA کارشناسی 105 دائمی
Arkansas State USA کارشناسی، ارشد، دکترا کارشناسی: 90 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Canadian Mennonite Canada کارشناسی، ارشد 115 موقت
Cape Breton Canada دیپلما، کارشناسی، ارشد 115 Score of 120 for Master of Business Administration, Bachelor of Education and post-baccalaureate diplomas
City University of Seattle Canada کارشناسی، ارشد کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 110 دائمی
Fairfield USA کارشناسی، ارشد 105 دائمی
Southern Connecticut State USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Bridgeport USA کارشناسی، ارشد، دکترا کارشناسی: 90 کارشناسی ارشد: 95 دائمی
Quinnipiac USA کارشناسی 105 دائمی
New Haven USA کارشناسی، ارشد، دکترا کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Saint Joseph's USA کارشناسی، ارشد 105 دائمی
Iowa USA کارشناسی، ارشد، دکترا 105 دائمی
Miami USA کارشتاسی ارشد، دکترا 105 دائمی
Florida Tech USA کارشناسی، ارشد، دکترا 100 دائمی
Barry USA کارشناسی، ارشد، دکترا کارشناسی: 85 کارشناسی ارشد: 95 دائمی
Lynn USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
North Carolina State USA کارشناسی، ارشد، دکترا 110 دائمی
Nebraska-Lincoln USA ارشد، دکترا 110 تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۱
Saint Leo USA کارشناسی، ارشد 105 دائمی
Northern Arizona USA کارشناسی، ارشد، دکترا 105 دائمی
Southeastern USA کارشناسی، ارشد، دکترا 105 دائمی
St. Thomas USA کارشناسی، ارشد، دکترا 100 دائمی
Imperial College London UK کارشناسی، ارشد، دکترا بسته به رشته 115 و 125 دائمی
South Florida USA ارشد، دکترا 105 دائمی
Tampa USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 105 کارشناسی ارشد: 120 دائمی
Oregon USA کارشناسی، ارشد، دکترا 100 دائمی
Clayton State USA کارشناسی، ارشد 100 دائمی
Columbus State USA کارشناسی، ارشد 100 پایان سال 2021
Idaho USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 110 پایان سال 2021
DePaul USA کارشناسی، ارشد، دکترا 110 دائمی
Elmhurst USA کارشناسی، ارشد 100 دائمی
Illinois Tech USA کارشناسی، ارشد، دکترا 110 دائمی
Illinois State USA کارشناسی، ارشد، دکترا 105 پایان سال 2021
Northern Illinois USA کارشناسی، ارشد، دکترا 105 تا پایان سال 2021 آزمون دولینگو را برای کسانی که قبل از 31 دسامبر 2020 در آزمون شرکت کرده‌اند
Indiana Tech USA کارشناسی، ارشد، دکترا 95 دائمی
Butler USA کارشناسی، ارشد 100 دائمی
Depauw USA کارشناسی 110 دائمی
Indiana State USA ارشد، دکترا 100 موقت
Griffith Australia کارشناسی، ارشد، دکترا 110 موقت
Indiana-Purdue Indianapolis USA کارشناسی 90 موقت
Clarke USA کارشناسی 95 دائمی
Iowa State USA کارشناسی، ارشد، دکترا کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 105 تا پایان 2021
Trinity Western Canada کارشناسی، ارشد کارشناسی: 110 کارشناسی ارشد: Minimum Duolingo English Test score is 125. (MBA & MA Leadership: 115). Many graduate program individual minimum requirements are higher. Please check the admission requirements for the particular program you are interested in. دائمی
Emporia State USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Fort Hays State USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 90 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Wichita State USA کارشناسی، ارشد، دکترا کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 110 تا 1 سپتامبر 2021
Midway USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 85 کارشناسی ارشد: 90 دائمی
Murray State USA کارشناسی، ارشد 100 دائمی
Kentucky USA کارشناسی 95 دائمی
Louisiana Tech USA کارشناسی، ارشد، دکترا کارشناسی: بستگی به GPA نمره 95 و‌ 105 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
New Orleans USA کارشناسی، ارشد 95 دائمی
Loyola New Orleans USA کارشناسی، ارشد 105 دائمی
WorldQuant USA ارشد 100 دائمی
Peabody Institute of the Johns Hopkins University USA کارشناسی، ارشد، دکترا 100 دائمی
Towson USA کارشناسی، ارشد، دکترا کارشناسی: 105 کارشناسی ارشد: 115 دائمی
Clark USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: بدون مینیمم کارشناسی ارشد: 110 دائمی
Harvard Medical School USA ارشد، دکترا 125 دائمی
Lesley USA کارشناسی، ارشد، دکترا 105 دائمی
Suffolk USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 105 کارشناسی ارشد: 110 Literacy: 110 Conversation: 100 Comprehension: 120 Production: 85 دائمی
Massachusetts Amherst USA کارشناسی، ارشد، دکترا 105 دائمی
Wentworth Institute Of Technology USA کارشناسی، ارشد 105 دائمی
Central Michigan USA کارشناسی، ارشد، دکترا 100 تا ترم فال 2021
Concordia Ann Arbor USA کارشناسی، ارشد، دکترا کارشناسی: 90 کارشناسی ارشد: 100 دائمی
Ferris State USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 90 کارشناسی ارشد: 106 دائمی
Kettering USA کارشناسی، ارشد 105 به همراه مصاحبه با دانشگاه دائمی
Michigan State USA کارشناسی، ارشد، دکترا 105 تا ترم فال 2021
Oakland USA ارشد، دکترا 105 دائمی
Detroit Mercy USA کارشناسی، ارشد، دکترا 105 دائمی
Michigan-Flint USA کارشناسی، ارشد، دکترا کارشناسی: 85 کارشناسی ارشد: 110 دائمی
Wayne State USA کارشناسی، ارشد، دکترا 125 دائمی
Western Michigan USA کارشناسی، ارشد، دکترا کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Concordia St. Paul USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 90 کارشناسی ارشد: 100 دائمی
St. Cloud State USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Minnesota USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 105 کارشناسی ارشد: 110-119 همراه با ارزیابی تکمیلی 120 به بالا بدون ارزیابی کارشناسی: دائمی کارشناسی ارشد: تا فال 2021
Lindenwood USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 85 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Maryville USA کارشناسی، ارشد، دکترا کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Bard College Berlin Germany کارشناسی 120 دائمی
Brand University of Applied Sciences Germany کارشناسی، ارشد مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Accadis Bad Homburg Germany ارشد مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Friedrich-Alexander Germany ارشد مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
IUBH Germany کارشناسی، ارشد 95 دائمی
Jacobs University Bremen Germany کارشناسی، ارشد 110 دائمی
Schiller International University Germany کارشناسی، ارشد کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
University of Applied Sciences Europe Germany کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Waterford Institute of Technology Ireland کارشناسی، ارشد • Undergraduate Applicants: Engineering, Health Sciences & Science : 90 Business, Education & Humanities : 100 • Postgraduate Applicants: Engineering, Health Sciences & Science : 100 Business, Education & Humanities : 110 • Foundation Applicants: Certificate in English for Academic Study : 70 Certificate in Academic English : 80 برای سال 2021
University College Dublin Ireland کارشناسی، ارشد نمره قابل قبول: DET score of 110 is required with at least 100 in each subscore برای سال 2021
University College Cork Ireland کارشناسی، ارشد وبسایت دپارتمان مورد نظر بررسی شود موقت
Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland کارشناسی، ارشد کارشناسی : Duolingo English Test: Minimum overall score of 110/160 with no section score below 100, dated since January 2020. For Dental courses and for Clinical Speech and Language Studies: overall score of 120/160 with no section score below 100, dated since January 2020. کارشناسی ارشد: 110 برای سال 2021
Technological University Dublin Ireland کارشناسی، ارشد 95 دائمی
National University of Ireland, Galway Ireland کارشناسی، ارشد 110 و 120 بر اساس رشته ی انتخابی دائمی
National College of Ireland Ireland کارشناسی، ارشد مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Maynooth Ireland کارشناسی، ارشد 110 دائمی
Limerick Institute of Technology Ireland کارشناسی، ارشد First Year Undergraduate - 85-90 Advanced Entry Undergraduate (Year 2, 3 or 4) - 95-100 Postgraduate - 95-100 برای سال 2021
Irish College of Humanities and Applied Sciences Ireland کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Institute of Technology Tralee Ireland کارشناسی، ارشد Undergraduate Year 1: 85 Advanced Entry (direct entry to year 2,3 or 4): 95 Postgraduate: 95 برای سال 2021
Institute of Technology Sligo Ireland کارشناسی، ارشد کارشناسی : 90 کارشناسی ارشد: 100 برای سال 2021-2022
Institute of Technology Carlow Ireland کارشناسی، ارشد Certificate in Preparation for Higher Education; January Intake - 80 Undergraduate Programmes - 90 Postgraduate Programmes - 100 برای سال 2021
IBAT Ireland کارشناسی 95 موقت
Griffith Ireland کارشناسی، ارشد مکاتبه با دانشگاه موقت
Dundalk Institute of Technology Ireland کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Dublin City Ireland کارشناسی، ارشد • Undergraduate Applicants: Applicants to study an undergraduate programme at DCU will be considered with a minimum DET score of 110 • Foundation Applicants: Two Semester DCU IFP Foundation programme will be considered with a minimum DET score of 90 One Semester DCU IFP Foundation programme will be considered with a minimum DET score of 100 Postgraduate Applicants: Applicants to study at postgraduate level for Faculty of Engineering and Computing and Faculty of Science and Health will be considered with a minimum DET score of 110 Applicants to study a Postgraduate programme in the DCU Business School, the Faculty of Humanities and Social Science or the Institute of Education will be considered with a minimum DET score of 120 برای سال 2021-2022
Dublin Business School Ireland کارشناسی، ارشد مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Dorset Ireland کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Dublin International Foundation Ireland کارشناسی IFY: 80 IFY Health Science: 100 PMP: 90 برای سال 2021
Cork Institute of Technology Ireland کارشناسی، ارشد L1: Score of 95-100 L2: Score of 105-110 برای سال 2021
CCT Dublin Ireland کارشناسی، ارشد 95 برای سال 2021
Athlone Institute of Technology Ireland کارشناسی، ارشد 95-100 دائمی
Sciences Po France ارشد مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
INSA Lyon France ارشد مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Schiller International University, Paris Campus France کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
IESEG School of Management France کارشناسی، ارشد 105 دائمی
Grenoble Ecole de Management France کارشناسی، ارشد مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
ESSCA School of Management France کارشناسی، ارشد کارشناسی : 115-100 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
ESC Clermont Business School France کارشناسی، ارشد 115-100 دائمی
EDHEC Business School France ارشد مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Ecole de Management Léonard De Vinci France ارشد مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Audencia Business School France کارشناسی 80 دائمی
Webster University Geneval Switzerland کارشناسی، ارشد 120 دائمی
Geneva Business School Switzerland کارشناسی، ارشد، دکترا For Bachelor’s: 95 – 100 For Master’s and MBA: 105 – 110 For Doctor of Business Administration: 115 – 120 دائمی
Business School Lausanne Switzerland کارشناسی، ارشد Bachelor of Business Administration: 105 MBA in Business Transformation and Entrepreneurship: 110 Executive MBA in Business Transformation and Entrepreneurship: 110 Executive MBA in Sustainable Business: 110 دائمی
Business & Hotel Management School Switzerland کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
American University in Switzerland Switzerland کارشناسی، ارشد 95-100 فقط در صورت تحصیل آنلاین
Woolf Malta ارشد مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
LCC Lithuania کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
RTU Riga Business School Latvia کارشناسی، ارشد کارشناسی : 105 کارشناسی ارشد: امکاتبه با دانشگاه موقت
Riga Stradiņš Latvia کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Pécs Hungary کارشناسی، ارشد، دکترا مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Central European Hungary کارشناسی، ارشد کارشناسی و کارشناسی ارشد: 110 🔹دکترا: 120 موقت
Cambridge School of Constanta Romania کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
American Hotel Academy Romania کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
International Higher Polytechnic Institute Portugal کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
American University in Bulgaria Bulgaria کارشناسی 110 دائمی
University of New York in Prague Czechia کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Vesalius Belgium کارشناسی، ارشد کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 120 دائمی
Karel de Grote Belgium کارشناسی Minimum overall score: 105 Minimum sub scores: 90 دائمی
Artevelde University of Applied Sciences Belgium کارشناسی score of at least 110 + extra oral test at Artevelde UAS دائمی
CEU San Pablo Spain کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Toulouse Business School Spain کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Schiller International (Madrid Campus) Spain کارشناسی، ارشد 105 دائمی
EUHT StPOL Spain کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
ESADE Business & Law School, Barcelona Spain کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
IE Spain کارشناسی، ارشد minimum 115 points, 120 or higher recommended دائمی
GBSB Global Business School Spain کارشناسی، ارشد مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Barcelona GSE Spain ارشد 115 دائمی
San Antonio Catholic Spain ارشد مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Navarra Spain کارشناسی Architecture: -Degree in Design: 90-100 Science: - Degree in Environmental Science and the Double Degree in Biology and Environmental Science: +95 - Degree in Biochemistry, Chemistry or Biology + The International Science Program: +95 Communication: - Bilingual Degrees: +115 Pharmacy: - International Diplomas: 90-100 School of Humanities: - International Programs: 90-100 دائمی
Saint Louis Spain کارشناسی، ارشد For Placement into the Academic English Program: 80 For Placement into the One-Semester Bridge Program: 100 For Placement into ENGL 1500: 115 دائمی
Endicott Spain کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
European Leadership Netherlands کارشناسی 95 موقت
Webster Netherlands کارشناسی، ارشد مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
ADA Azerbaijan کارشناسی، ارشد کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Ballsbridge University Cyprus کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
European Leadership Cyprus کارشناسی، ارشد 95 دائمی
Cyprus Science Cyprus کارشناسی، ارشد مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Università Cattolica del Sacro Cuore Italy کارشناسی مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
The American University of Rome Italy کارشناسی، ارشد کارشناسی: مکاتبه با دانشگاه کارشناسی ارشد: 130 دائمی
John Cabot Italy کارشناسی، ارشد کلیه نمرات آزمون Duolingo توسط کمیته پذیرش و بخش JCU انگلیسی بررسی می شود تا سطح مهارت انگلیسی متقاضی را تعیین کند. دائمی
Bocconi Italy کارشناسی 110 دائمی
Dania Academy Denmark کارشناسی 110-105 دائمی
MODUL University Vienna Austria کارشناسی، ارشد کارشناسی: 104 کارشناسی ارشد: 112 دائمی
Northwest Missouri State USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 90 کارشناسی ارشد: 100 دائمی
Southeast Missouri State USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 90 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Missouri USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 105 موقت
Missouri-Kansas City USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 90 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Nebraska Kearney USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: مکاتبه با دانشگاه دائمی
Nebraska Omaha USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Nebraska Lincoln USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 110 این دانشگاه آزمون‌ دولینگو را برای اپلیکنت هایی که تا تاریخ 15 آوریل 2021 آزمون بدهند قبول دارد
Nevada-Las Vegas USA کارشناسی 90 Nursing: 120 دائمی
Southern New Hampshire USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 100 دائمی
New Hampshire USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 105 دائمی
Kean USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 100 دائمی
Monmouth USA کارشناسی، ارشد 105 دائمی
Montclair State USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
New Jersey Institute of Technology USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 100 به همراه تعیین سطح هنگام ورود دائمی
Seton Hall USA ارشد مکاتبه با دانشگاه دائمی
Stevens Institute Of Technology USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 105 کارشناسی ارشد: 110 موقت
Binghamton USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 110-120 کارشناسی ارشد: 105 برای سال 2021
Columbia USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 120 کارشناسی ارشد: 120 (وبسایت دپارتمان مورد نظر بررسی شود) دائمی
Daemen USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 100 دائمی
Glasgow Caledonian New York USA ارشد 95-100 دائمی
Mercy USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
New York Institute Of Technology USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 105 دائمی
New York USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 125 دائمی
Pratt Institute USA کارشناسی، ارشد 105 دائمی
Rensselaer Polytechnic Institute USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 115 کارشناسی ارشد: 110 دائمی
St. Joseph’s USA کارشناسی، ارشد 105 دائمی
Rochester USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 120 کارشناسی ارشد: Department of electrical and computer engineering: 120 Simon business school: 125 with sub-scores of at least 120 Philosophy department: 120 Department of Linguistic: 120 School of Medicine and dentistry: با دانشگاه مکاتبه شود دائمی
UTICA USA کارشناسی، ارشد 100 دائمی
The State University of New York at Albany USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 110 دائمی
East Carolina USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Carolina USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 90 دائمی
North Carolina at Greensboro USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 105 کارشناسی ارشد: 110 دائمی
North Carolina at Charlotte USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 115 کارشناسی: موقت کارشناسی ارشد: دائمی
North Carolina at Pembroke USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: با دانشگاه مکاتبه شود کارشناسی ارشد: 105 دائمی
North Dakota State USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 100 دائمی
North Dakota USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 100 دائمی
Kent State University USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 100-130 (نمره‌ی مورد قبول رشته‌ی مورد نظر بررسی شود) دائمی
Cleveland State University USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 100 دائمی
Miami University-Oxford USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 110 تا پایان 2021
Cincinnati USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Findlay USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 95-100 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Toledo USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Cameron USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 85 کارشناسی ارشد: 100 دائمی
Walsh USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: با دانشگاه مکاتبه شود دائمی
Youngstown State USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 105 دکترا: 115 دائمی
Tulsa USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 100 دائمی
Corban USA کارشناسی، ارشد 110 دائمی
Oregon Institute Of Technology USA کارشناسی، ارشد 95 دائمی
Pacific Northwest College of Art USA کارشناسی، ارشد 100 دائمی
Portland State USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 110 کارشناسی ارشد: 120 دائمی
Arcadia USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Southern Illinois USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 105 تا پایان 2021
Cairn USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 100 دائمی
California University of Pennsylvania USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 85 کارشناسی ارشد: 95 دائمی
Southern Illinois Edwardsville USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 100 دائمی
International Institute for Restorative Practices USA کارشناسی ارشد 120 دائمی
Carnegie Mellon USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا مکاتبه با دانشگاه بسته به دپارتمان به صورت دائمی و یا موقت
Kutztown University of Pennsylvania USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 105 دائمی
La Roche USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: مکاتبه با دانشگاه کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Lehigh USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 110 کارشناسی ارشد: وبسایت دپارتمان مورد نظر بررسی شود دائمی
Mercyhurst USA کارشناسی، ارشد 100 دائمی
Saint Joseph's USA کارشناسی، ارشد 105 دائمی
Saint Vincent USA کارشناسی، ارشد 105 دائمی
Shippensburg USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 80 کارشناسی ارشد: با دانشگاه مکاتبه شود دائمی
Temple USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 110 دائمی
Pittsburgh USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 120 دائمی
Scranton USA کارشناسی، ارشد 105 دائمی
University of the Arts USA کارشناسی، ارشد 100 دائمی
Villanova USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا مکاتبه با دانشگاه موقت
West Chester USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 105 موقت
York College of Pennsylvania USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 95 موقت
Rhode Island School Of Design USA کارشناسی، ارشد 115 دائمی
Johnson & Wales USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 105 کارشناسی ارشد: 110 دائمی
Roger Williams USA کارشناسی 105 دائمی
Carnegie Mellon University in Australia Australia کارشناسی، ارشد 105 Overall (Literacy: 105, Comprehension: 115, Production: 70, Conversation: 95) دائمی
Charleston Southern USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: با دانشگاه مکاتبه شود دائمی
Clemson USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 105 کارشناسی ارشد: مکاتبه با دانشگاه دائمی
Charleston USA کارشناسی، ارشد 105 دائمی
Converse USA کارشناسی، ارشد 100 دائمی
Lander USA کارشناسی، ارشد 105 دائمی
South Carolina USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 115 دائمی
Winthrop USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 100 دائمی
JMC Australia کارشناسی، ارشد کارشناسی: 96-100 کارشناسی ارشد: 105-110 دائمی
Kaplan Business School Australia کارشناسی، ارشد 100 دائمی
Black Hills State USA کارشناسی، ارشد 90 دائمی
Mount Marty USA کارشناسی، ارشد 95 دائمی
South Dakota State USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 100 دائمی
South Dakota USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Austin Peay State USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 85 دائمی
Lipscomb USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 105 دائمی
Tennessee Tech USA کارشناسی ارشد، دکترا 85 (با دپارتمان مربوطه مکاتبه شود) تا پایان 2021
Vanderbilt USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا مکاتبه با دانشگاه تا پایان 2021
Memphis USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 85 کارشناسی ارشد: 100 دائمی
Southern Adventist USA کارشناسی، ارشد 105 دائمی
Baylor USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 110 کارشناسی ارشد: 125 دائمی
Lamar USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 95,105 دائمی
Houston Baptist USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 105 دائمی
Lubbock Christian USA کارشناسی، ارشد 95 دائمی
Rice USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 120 کارشناسی ارشد: 115 برای سال 2021
Sam Houston State USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 105 موقت
Southern Methodist USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 115 کارشناسی ارشد: با دپارتمان موردنظر مکاتبه شود دائمی
St. Mary’s USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 105 کارشناسی ارشد: 105 ( وبسایت دپارتمان مورد نظر بررسی شود) دائمی
Texas Christian USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 110 کارشناسی ارشد: مکاتبه با دانشگاه دائمی
Texas at Arlington USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 100,105 دائمی
Texas at Dallas USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 105 تا پایان May 2021
Texas at Tyler USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 105 کارشناسی ارشد: 105-125 دائمی
Texas- Rio Grande Valley USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: 105 موقت
Houston-Victoria USA کارشناسی، ارشد 85 دائمی
North Texas USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 100 دائمی
Houston USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 105 دائمی
Texas Permian Basin USA کارشناسی، ارشد 100 دائمی
UNT Health Science Center USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا مکاتبه با دانشگاه دائمی
Vermont USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 105 کارشناسی ارشد: 110 Qualify for funding: 120 دائمی
George Mason USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 110 کارشناسی ارشد: 120 تا پایان 2021
Marymount USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 105-100 کارشناسی ارشد: 110-105 دائمی
William and Mary- Law School USA ارشد 95 دائمی
City University of Seattle USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی:100 کارشناسی ارشد: 110 دائمی
DigiPen Institute of Technology USA کارشناسی، ارشد 110 دائمی
Northwest USA ارشد، دکترا مکاتبه با دانشگاه دائمی
Pacific Lutheran USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 105 دائمی
Seattle Pacific USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی:105 کارشناسی ارشد: با دانشگاه مکاتبه شود دائمی
Seattle USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 110 دائمی
Washington USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 105 (وبسایت رشته مورد نظر بررسی شود) دائمی
West Liberty USA کارشناسی، کارشناسی ارشد 85 دائمی
York Canada کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 115 تا وینتر 2022
West Virginia USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 90 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Concordia Wisconsin USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 90 کارشناسی ارشد: 100 دائمی
Milwaukee School Of Engineering USA کارشناسی، ارشد مکاتبه با دانشگاه مکاتبه با دانشگاه
Wisconsin-Stout USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 95 کارشناسی ارشد: با دانشگاه مکاتبه شود کارشناسی: دائمی کارشناسی ارشد: با دانشگاه مکاتبه شود
Wisconsin-La Crosse USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 100 کارشناسی ارشد: 110 دائمی
Wisconsin-Milwaukee USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 120 دائمی
Viterbo USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 85 کارشناسی ارشد: 105 دائمی
Wyoming USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 105 for most majors, 110 for Engineering majors کارشناسی ارشد: 110 موقت
Alliant International University USA کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا کارشناسی: 85-95 کارشناسی ارشد: 95-100 دائمی
American Film Institute USA کارشناسی ارشد 125 دائمی
California Lutheran USA کارشناسی، ارشد کارشناسی: 105 کارشناسی ارشد: با دانشگاه مکاتبه شود کارشناسی: دائمی کارشناسی ارشد: با دانشگاه مکاتبه شود
California College of the Arts USA کارشناسی، ارشد 120 دائمی
Artcenter College of Design USA کارشناسی 105 موقت
دانشگاه/کالج کشور مقطع نمره توضیحات

لیست جدیدترین دانشگاه‌ها را توی کانال ببین. در ضمن تجربیات کاربران را هم از دست نده!

کانال دانشگاه‌ها
Duolingo & Institutions
کانال تجربیات کاربران
Duolingo Experiences
بالا